FacebookTwitterInstagramYoutube

Wanneer AOW

 

 

 

De AOW leeftijd gaat in stappen omhoog

En vanaf 2022 hangt volgens de huidige wet de AOW leeftijd af van de levensverwachting. Sinds 2013 gaat de AOW leeftijd in stappen omhoog, wat betekend dat mensen langer moeten doorwerken en daardoor meebetalen aan de AOW.

 

wanneer aow

 

Mensen leven steeds gezonder

En daardoor dus ook steeds langer, waardoor ze weer langer een AOW uitkering ontvangen. Om dit in de toekomst betaalbaar te houden is het nodig om langer door te werken, wat gelukkig ook mogelijk is door de hogere levensverwachting. Sinds 1950 neemt de levensverwachting van 65 jarigen al toe. Toen leefden 65 jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, maar in 2017 was dat al 19,9 jaar. Volgens de huidige prognose zal dat in 2024 nog driekwart jaar langer zijn.

 

Blijft de AOW leeftijd stijgen?

In 2018 was de AOW leeftijd verhoogd naar 66 jaar en deze stijgt in 2022 naar 67 jaar tot uiteindelijk in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. Op basis van de prognose over de levensverwachting die door het CBS  is bekendgemaakt is de AOW leeftijd in 2023 vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Daarna blijft de AOW-leeftijd stijgen, maar minder snel dan de regering aanvankelijk wilde. Voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog.

 

wanneer pensioen

 

Langer gezond werken

Om werkgevers gezond te kunnen laten werken wil het kabinet dat werkgevers, werknemers tijdelijk laten omscholen. Met de invoering van de scholingsregeling wil het kabinet opleiden stimuleren met behulp van financiële bijdragen uit subsidieregelingen. De sociale partners en een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties (O&O fondsen) krijgen een belangrijke rol waaraan het fonds uitvoering geeft.

 

Leidt de stijging van de AOW leeftijd tot stress?

Voor veel werknemers voelt de hogere pensioenleeftijd als onhaalbaar. Ze zijn opgebrand en maken zich zorgen over hun gezondheid. Ook geven ze aan dat ze zich wel willen omscholen, maar dat er geen uitzicht is op ander werk wat weer leidt tot stress en vroegtijdig uitval van personeel.

 

wanneer aow

 

Pensioenleeftijd omlaag?

Een oplossing is het niet, maar Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) ziet wel mogelijkheden om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en zegt bereid te zijn om de koppeling tussen de levensverwachting en pensioenleeftijd los te laten. Het economische voordeel wat er met de verhoging van de AOW leeftijd is gekomen wordt weer omlaag gehaald door de toegenomen gezondheidsproblemen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid realiseren zich dat er beroepen zijn die geen veertig jaar zijn vol te houden, omdat ze mentaal of fysiek te zwaar zijn.

 

lees ook:

een baan zonder diploma