FacebookTwitterInstagramYoutube

Algemene voorwaarden

 

  1. Gebruik

 

Het gebruik van het Dewerknemersmarkt.nl Advertentieprogramma (‘Programma’) op of via de Website is onderworpen aan alle van toepassing zijnde voorwaarden en beleid van Dewerknemersmarkt.nl, met inbegrip van, maar zonder beperking, van het Privacybeleid van Dewerknemersmarkt.nl en de instructies die op de Website worden gegeven en, indien u het Advertentieprogramma gebruikt, via onze online formulieren. Het beleid van Dewerknemersmarkt.nl kan op elk moment worden gewijzigd. Met betrekking tot advertenties die, tegen betaling aan Dewerknemersmarkt.nl worden aangeboden en, op Dewerknemersmarkt.nl worden geplaatst, gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle: (a) advertenties of functie-inhoud (waaronde screeningsvragen) en doel-URL’s (‘Advertentiemateriaal’) zowel door als voor u gegenereerd; en (b) websites die bereikbaar zijn via URL’s in uw Advertentiemateriaal en uw diensten en producten (gezamenlijk ‘Uw diensten’). U beschermt uw wachtwoorden en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw eigen gebruik van uw accounts en die van externe partijen. Advertenties kunnen worden geplaatst op (y) alle materialen of middelen die door Dewerknemersmarkt.nl worden aangeboden (‘Eigendom van Dewerknemersmarkt.nl’), en (z) alle andere materialen of middelen van een externe partij (‘Partner’) waarop Dewerknemersmarkt.nl advertenties plaatst of zoekresultaten aanbiedt (‘Eigendom van een partner’). Distributie op Eigendom van een partner van Dewerknemersmarkt.nl biedt geen garantie voor de prestaties of plaatsing van advertenties, en de distributie kan variëren afhankelijk van de vraag, de branche, de sponsoring en andere overwegingen. U neemt alleen contact op met Dewerknemersmarkt.nl waar het communicaties rondom advertenties op Eigendom van een partner betreft. Door het plaatsen of sponsoren van een advertentie op Dewerknemersmarkt.nl, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, middels een XML-feed, stemt u ermee in dat Dewerknemersmarkt.nl een advertentie mag indelen en hosten (maar niet de inhoud ervan mag veranderen) op een Dewerknemersmarkt.nl-pagina of via zijn netwerk zoals Dewerknemersmarkt.nl geschikt acht. Alle dashboards geven het totale aantal klikken weer, inclusief de klikken waarmee een opnieuw geformatteerde of gehoste pagina van Dewerknemersmarkt.nl wordt geopend. Indien u Dewerknemersmarkt.nl een Einddatum verstrekt waarop uw advertentie wordt beëindigd, zal Dewerknemersmarkt.nl dit tijdig aangeven. Dewerknemerssmarkt.nl kan woorden of zinnen door elkaar gebruiken (bijvoorbeeld ‘Advertentie’, ‘Met spoed op zoek’, ‘Gesponsord’, ‘Urgent’ en dergelijke) om naar een advertentie op Dewerknemersmarkt.nl te verwijzen.

  1. Annulering

Tenzij anders vermeld in een Inkooporder of een andere overeenkomst om te adverteren op Dewerknemersmarkt.nl, kunt u zelf elke advertentie op elk gewenst moment online annuleren (een dergelijke annulering wordt over het algemeen binnen 24 uur van kracht). Dewerknemersmarkt.nl kan het Programma of deze Voorwaarden IAP op elk moment na kennisgeving annuleren. Dewerknemersmarkt.nl kan het Programma of deze Voorwaarden IAP op elk moment zonder aansprakelijkheid wijzigen, en uw gebruik van het Programma na kennisgeving dat deze Voorwaarden IAP zijn gewijzigd, geeft aan dat u de bijgewerkte Voorwaarden IAP accepteert. Artikel 1, 3, 4, 5 en 6 blijven ook na verloop of beëindiging van deze Voorwaarden IAP gelden.

  1. Verboden gebruik

U zult zelf niet en geen andere partij machtigen om: (a) geautomatiseerde, frauduleuze of anderszins ongeldige weergaven of klikken (te) genereren of (b) iets illegaal (te) adverteren of betrokken (te) raken bij een illegale of frauduleuze bedrijfspraktijk in elk(e) staat of land waar uw advertentie wordt weergegeven. U verklaart en garandeert (x) dat al uw gegevens correct en actueel zijn; (y) dat u aan Dewerknemersmarkt.nl en Partners alle rechten verleent om Advertentiemateriaal te kopiëren, te verspreiden en weer te geven (‘Gebruik’) en (z) dat dergelijk Gebruik en de website die worden gekoppeld, vanaf uw advertenties (waaronder uw diensten daarvoor) geen van toepassing zijnde wetgeving schendt of een schending aanmoedigt. Een schending van dit beleid kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van deze Voorwaarden IAP of uw account zonder kennisgeving en kan zijn onderworpen aan wettelijke sancties en gevolgen. Dewerknemersmarkt.nl of haar Partners kunnen een advertentie weigeren of verwijderen en Dewerknemersmarkt.nl mag het account van de Werkgever en werknemers uitschakelen om welke reden dan ook zonder kennisgeving. Wanneer u een Dewerknemersmarkt.nl-account aanmaakt, kan Dewerknemersmarkt.nl vragen om uw identiteit te verifiëren.

  1. Betaling

De werknemer, oftewel de adverteerder betaald middels Ideal twee euro en vijftig cent voor het plaatsten van een advertentie die dan drie maanden online staat op de website. Voor een advertentie voor een half jaar op de website vijf euro en voor een advertentie voor een jaar tien euro.   

  1. Vrijwaring

U vrijwaart en verdedigt Dewerknemersmarkt.nl, van enige vordering van externe partijen en aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten) die voortvloeit uit uw gebruik van het Programma, Advertentiemateriaal, de Website of Uw diensten, of uw schending van deze Voorwaarden IAP.